Tel: 06-30/50-81-666 | Email: csopkeotthon@gmail.com | facebook

A jelen általános szerződési feltételek a „Csöpke Otthon” Facebook online értékesítési pont tulajdonában lévő Pájer Oszkár egyéni vállalkozó által való termékértékesítésre vonatkoznak, Pájer Oszkár ev. és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A „csöpkeotthon” facebook profilon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.
A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza és nem hozzáférhetőek, magatartási kódex hatálya alá nem tartoznak. A szerződés nyelve magyar. A szolgáltatás csak Magyarországon érhető el.

Üzemeltetői adatok:
Cégnév: Pájer Oszkár egyéni vállalkozó
Székhely: 5700 Gyula, Rákóczi F. u. 34
Adószám: 67771440-1-24
Nyilvántartási szám: 50739000
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Közszolgáltatások Központi Hivatala
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőség: csopkeotthon@gmail.com
Telefon: 06 30/50-81-666

A honlap által nyújtott szolgáltatások:
1. Regisztráció
Az vásárláshoz nem szükséges regisztráció.

2. Vásárlás a weboldalról előzetes egyeztetés alapján történik
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
Pájer Oszkár által készített jó állapotban lévő használt bútorok egyedi díszítése a mai kor stílusának megfelelően, továbbá egyedi dísztárgyak, órák megvásárlása. Az oldalon nem csak a mindenkori készletnek megfelelő termékek vannak feltüntetve.
Fontos megjegyezni, hogy az értékesített termékek, egyedi díszítésű termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt, a oldalon szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során a részedre megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelést ennek figyelembevételével küldje meg. A kismértékű eltérések nem jelentik a Pájer Oszkár nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.
A kiválasztott termék megvásárlására vonatkozó megkeresés során a felek pontosan írásban egyeztetik, valamint a vásárló tájékoztatást kap annak pontos adatairól és állapotáról.
A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül e-mail-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben a megrendelés során az email címét rosszul töltötte ki, úgy a megrendelést sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb e-mailben értesítünk.
Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért Pájer Oszkár nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben Pájer Oszkár a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: a vevő a másodszori kézbesítés díját állja. Amennyiben Pájer Oszkár felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 14 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben Pájer Oszkár nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.
A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül e-mailben: csopkeotthon@gmail.com
A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.
A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek szállítási adatait tartalmazó bizonylatot a feladástól számított 15 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 15 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból.

3. Termékek ára, a vásárlás költségei
A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, az Áfa 0Ft, mert alanyi adómentes.
A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget. Pájer Oszkár a postára adás határidejéért vállal felelősséget. A postára adás határideje, a rendelés értékének kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül történik meg. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. szolgáltató a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért Pájer Oszkár felelősséget nem vállal.

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.
Előreutalás: Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja a Szolgáltató Budapest Banknál vezetett 10102615-51670900-01001004 számú pénzintézeti számlájára. A Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

Utánvét: Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

A szállítási költség meghatározása előzetesen kerül egyeztetésre arra való tekintettel, hogy az egyes termékek mérete, meghaladja a fent megjelölt szállítók szolgáltatási feltételeiben meghatározott maximálisan limitált csomag méreteit. Ennek feláras költségei jelentkezhetnek, melyet a vásárlás véglegesítése előtt, Pájer Oszkár mint eladó, köteles írásban tájékoztatnia a vevőt.

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát Pájer Oszkár a termékekkel együtt küldi meg a vevő részére, továbbá a rendelés leadásánál jelölt e-mail címre elektrónikus formában is megküldi.

4. Számlázás

Az Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki a Számlázz.hu szolgáltatás segítségével, melyet email-en keresztül juttat el a Vevőnek.

5. Elállás joga

A jelen ÁSZF alapján a „csöpkeotthon” Facebook profilon kiválasztott és megrendelt termék megvásárlásától a vevő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A nyolc munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.
A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF “Céginformációk” fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megküldött számla sorszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból Pájer Oszkár nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.
Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni Pájer Oszkár részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles Pájer Oszkár részére visszaküldeni.
Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül Pájer Oszkár a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Pájer Oszkár jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. Pájer Oszkár a szállítási költséget nem téríti vissza, illetve a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet.
A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termékek megrendelése esetén (lásd alább).

6. Egyedi termékek megrendelése

Lehetőség van arra, hogy e-mailben megküldött, esetleg telefonon egyeztetett szempontok (színek, méret) alapján egyedi kérésre készítsek terméket a vevő részére. Ennek költsége a hasonló termék 125%-a és minden esetben megbeszélés kérdése.

7. Szavatosság – Garancia

Amennyiben az oldalon megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy Pájer Oszkár köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni.
Pájer Oszkár csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha a Pájer Oszkár az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Pájer Oszkár csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján – https://fogyasztovedelem.kormany.hu/

8. Panaszügyintézés helye, módja
Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/e-mailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.
levélben: 5700 Gyula, Rákóczi F. u. 34
e-mailben: csopkeotthon@gmail.com
telefonon: 06 30/50-81-666– munkanapon 15-19.00 óra között,
Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.
A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.
Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:
megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.huweboldalon talál);
elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.huweboldalon talál);
a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület; 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.:81.
A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

FELHASZNÁLÁS EGYÉB FELTÉTELEI

Felelősség
A Felhasználó az oldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Facebook profil használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Facebook profil használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.
A Megrendelő által a Facebook profil használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
A Megrendelő elfogadja, hogy a Facebook profil használata során a magyar jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve köteles eljárni.
Amennyiben a Megrendelő a Facebook profilon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltető felé. Ha az Üzemeltető a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok
A Facebook profil egésze, annak szövege tartalma szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Pájer Oszkár egyéni vállalkozó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Facebook profilon.
A Facebook profil tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy Pájer Oszkár egyéni vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Facebook profil használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Facebook profil szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Facebook profil rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
Az Üzemeltető fenntartja a jogát a szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a „csöpkeotthon” nevére. Tilos minden olyan tevékenység, amely Pájer Oszkár adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Pájer Oszkár egyéni vállalkozó. külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Tulajdonjog fenntartása
A vételár teljes kifizetéséig a termék az Üzemeltető tulajdonát képezi. Amennyiben a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Üzemeltető irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása
Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására a Felhasználók a Facebook profilon történő tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.

Close Menu